Kirjalik küsimus E-2654/10, mille on esitanud Ulrike Rodust (S&D) komisjonile. Määruse (EÜ) nr 1107/2006 kohaldamine seoses puuetega lennureisijatele ratastooli kasutamise võimaldamisega lennukis