Eelteatis koondumise kohta (Juhtum COMP/M.5749 – Glencore/Chemoil Energy) – Võimalik lihtsustatud korras menetlemine EMPs kohaldatav tekst