Kirjalik küsimus P-006856/11 Carl Schlyter (Verts/ALE) komisjonile. Kohalikul turul mune müüv tootja