Kirjalik küsimus E-1313/10, mille on esitanud Frank Vanhecke (NI) komisjonile. Arenguabi Somaaliale