Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 562/2006 (millega kehtestatakse isikute üle piiri liikumist reguleerivad ühenduse eeskirjad (Schengeni piirieeskirjad)) ( ELT C 247, 13.10.2006, lk 1 ; ELT C 153, 6.7.2007, lk 5 ; ELT C 192, 18.8.2007, lk 11 ; ELT C 271, 14.11.2007, lk 14 ; ELT C 57, 1.3.2008, lk 31 ; ELT C 134, 31.5.2008, lk 14 ; ELT C 207, 14.8.2008, lk 12 ; ELT C 331, 21.12.2008, lk 13 ; ELT C 3, 8.1.2009, lk 5 ; ELT C 64, 19.3.2009, lk 15 ; ELT C 198, 22.8.2009, lk 9 ; ELT C 239, 6.10.2009, lk 2 ; ELT C 298, 8.12.2009, lk 15 ; ELT C 308, 18.12.2009, lk 20 ; ELT C 35, 12.2.2010, lk 5 ; ELT C 82, 30.3.2010, lk 26 ; ELT C 103, 22.4.2010, lk 8 ; ELT C 108, 7.4.2011, lk 6 ) artikli 2 lõikes 15 osutatud elamislubade ajakohastatud loetelu