Konkursikutse Euroopa Kemikaaliameti apellatsiooninõukogu esimehe asendusliikme ametikoha täitmiseks — KOM/2010/10232