Kohtuasi F-98/09: Avaliku Teenistuse Kohtu 27. septembri 2011 . aasta otsus — Whitehead versus Euroopa Keskpank (Avalik teenistus — EKP personal — Töötasude ja hüvitiste iga-aastane ümberhindamine — 2008. aasta edutamine — Iga-aastane töötajate hindamine — Hindamiskriteeriumid — Konsulteerimine personalikomiteega — Haiguspuhkuse arvesse võtmine — Eesmärkide seadmine)