2011/40/EL: Nõukogu otsus, 18. jaanuar 2011 , Regioonide Komitee Slovakkia asendusliikme nimetamise kohta