Kohtuasi T-292/11: 9. juunil 2011 esitatud hagi — Cemex jt versus komisjon