Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 491/2011, 19. mai 2011 , millega kinnitatakse kodulinnuliha- ja munasektorite ning ovoalbumiini tüüpilised hinnad ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1484/95