Kohtuasi T-66/01: Üldkohtu 25. juuni 2010 . aasta otsus — Imperial Chemical Industries versus komisjon (Konkurents — Turgu valitseva seisundi kuritarvitamine — Ühendkuningriigi soodaturg — Otsus, milles tuvastatakse EÜ artikli 82 rikkumine — Komisjoni õiguse määrata trahve või sanktsioone aegumine — Mõistlik tähtaeg — Menetlusnormid — Seadusjõud — Turgu valitseva seisundi olemasolu — Turgu valitseva seisundi kuritarvitamine — Liikmesriikidevahelise kaubanduse mõjutamine — Trahv — Rikkumise raskus ja kestus — Kergendavad asjaolud)