Kirjalik küsimus E-000035/11 Theodoros Skylakakis (PPE) komisjonile. Ajakirjandusvabaduse rikkumine (rikkumised) Euroopa Liidu liikmesriigis Ungaris