Kohtuasi C-351/09: Euroopa Kohtu (esimene koda) 22. detsembri 2010 . aasta otsus — Euroopa Komisjon versus Malta Vabariik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Direktiiv 2000/60/EÜ — Artiklid 8 ja 15 — Maismaa pinnavee seisund — Seireprogrammide kehtestamine ja rakendamine — Tegemata jätmine — Seireprogrammide kohta koondaruannete esitamine — Tegemata jätmine)