Hotărârea Tribunalului (camera a cincea) din 24 martie 2011.