NÕUKOGU OTSUS millega pikendatakse otsuse 2010/371/EL (millega lõpetatakse AKV-ELi koostöölepingu artikli 96 kohane nõupidamine Madagaskari Vabariigiga) kehtivusaega Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS millega pikendatakse otsuse 2010/371/EL (millega lõpetatakse AKV-ELi koostöölepingu artikli 96 kohane nõupidamine Madagaskari Vabariigiga) kehtivusaega