Kirjalik küsimus E-004319/11 Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE), László Tőkés (PPE), Vytautas Landsbergis (PPE), Jarosław Leszek Wałęsa (PPE), Milan Zver (PPE), Sandra Kalniete (PPE), Gunnar Hökmark (PPE), Tunne Kelam (PPE), Hans-Gert Pöttering (PPE), Cristina Gutiérrez-Cortines (PPE) ja Philippe Juvin (PPE) komisjonile. Kogu ELi hõlmav statistiline uuring Euroopa totalitaarse mineviku teadvustamise kohta