Kirjalik küsimus E-7255/10 Nikolaos Chountis (GUE/NGL) komisjonile. Sõjaähvardus ja Türgi head naabrussuhted