2010/308/: Nõukogu otsus, 11. märts 2010 , mis käsitleb Euroopa Liidu seisukohta seoses bussidega toimuvat rahvusvahelist reisijate juhuvedu käsitleva Interbusi kokkuleppe alusel asutatud ühiskomitee otsuse 1/2003 ja soovituse 1/2003 eelnõudega (EMPs kohaldatav tekst)