Kirjalik küsimus P-8541/10 Erminia Mazzoni (PPE) komisjonile. Tsemendi tootmine Caserta piirkonnas Itaalias ning õhu kvaliteet