Kommissionens yttrande av den 4 maj 2010 om planen för deponering av radioaktivt avfall som härrör från den slutliga nedmonteringen av kärnkraftverket Brennilis i Frankrike, i enlighet med artikel 37 i Euratomfördraget