Avizul Comisiei din 4 mai 2010 privind planul de eliminare a deșeurilor radioactive rezultate din dezafectarea finală a centralei nucleare Brennilis din Franța, în conformitate cu articolul 37 din Tratatul Euratom