Advies van de Commissie van 4 mei 2010 overeenkomstig artikel 37 van het Euratom-Verdrag betreffende het plan voor de lozing van radioactieve afvalstoffen ten gevolge van de definitieve ontmanteling van de kerncentrale van Brennilis in Frankrijk