Komisijas atzinums ( 2010. gada 4. maijs ) par Francijas Brennilis kodolspēkstacijas galīgajā demontāžā radušos radioaktīvo atkritumu apglabāšanas plānu saskaņā ar Euratom līguma 37. pantu