Komisjoni arvamus, 4. mai 2010 , Prantsusmaal asuva Brennilise tuumaelektrijaama demonteerimisel tekkivate radioaktiivsete jäätmete lõppladustamise kava kohta vastavalt Euratomi asutamislepingu artiklile 37