Kirjalik küsimus E-005762/11 Oreste Rossi (EFD) komisjonile. Escherichia coli tapjabakter