Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 169/2012 av den 27 februari 2012 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker