Nõukogu määrus (EÜ)  nr 1085/2006, 17. juuli 2006 , millega luuakse ühinemiseelse abi rahastamisvahend