2011/503/EL: Komisjoni otsus, 11. august 2011 , millega lubatakse Hispaanial ajutiselt peatada Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 492/2011 (töötajate liikumisvabaduse kohta liidu piires) artiklite 1 kuni 6 kohaldamine Rumeenia töötajate suhtes