Kirjalik küsimus E-4965/10 Charalampos Angourakis (GUE/NGL) komisjonile. Vähem jõukamate inimeste tervise ohtu seadmine