Kohtuasi F-69/11: 20. juulil 2011 esitatud hagi — ZZ versus kontrollikoda