Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1112/2012, 23. november 2012 , teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris