Kirjalik küsimus P-004508/11 Marco Scurria (PPE) komisjonile. Õigus teabele