Kirjalik küsimus E-009051/11 Christine De Veyrac (PPE) komisjonile. Euroopa põllumajandustootjate põlvkondade vahetus