Kirjalik küsimus E-006278/11 João Ferreira (GUE/NGL) komisjonile. Nooremuurijate staatus – ELi tasandil esinevad ebakõlad