Liidetud kohtuasjad T-568/08 ja T-573/08: Üldkohtu 1. juuli 2010 . aasta otsus — M6 ja TF1 versus komisjon (Riigiabi — Avalik ringhäälinguteenus — Abi, mida Prantsuse Vabariik kavatses anda France Télévisions’ile — 150 miljoni euro suurune toetus omakapitali — Otsus jätta vastuväited esitamata — Üldist majandushuvi pakkuv teenus — Proportsionaalsuse kriteerium — Tõsiste raskuste puudumine)