Kirjalik küsimus E-008574/11 Franz Obermayr (NI) komisjonile. Krsko tuumaelektrijaama tööea pikendamine ja uuesti ehitamine – oht Austriale