Kirjalik küsimus E-2846/10, mille on esitanud Jean-Luc Bennahmias (ALDE) komisjonile. Euroopa Liidu uued volitused pärast Lissaboni lepingu jõustumist