Komisjoni määrus (EL) nr 856/2011, 23. august 2011 , millega keelatakse Madalmaade lipu all sõitvatel laevadel tursapüük VIIb, VIIc, VIIe–k, VIII, IX ja X püügipiirkondades ja CECAF 34.1.1 püügipiirkonna ELi vetes