Kirjalik küsimus E-6556/10 Oreste Rossi (EFD) nõukogule. Kodanikuvabadused Iraanis