Kohtuasi C-414/08 P: Euroopa Kohtu (teine koda) 25. märtsi 2010 . aasta otsus – Sviluppo Italia Basilicata SpA versus Euroopa Komisjon (Apellatsioonkaebus — Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF) — Rahalise abi vähendamine — Üldine toetus väikese ja keskmise suurusega ettevõtjate suhtes toetusmeetmete rakendamiseks — Investeeringute tegemise tähtaeg — Komisjoni kaalutlusõigus)