Kirjalik küsimus E-009424/11 Monika Flašíková Beňová (S&D) komisjonile. Erinevatest rühmadest koosnevad rändevood