Eelteatis koondumise kohta (juhtum M.9504 – Blackstone / CRH (European distribution business)) — Võimalik lihtsustatud korras menetlemine (EMPs kohaldatav tekst)