Kirjalik küsimus E-011583/11 Thomas Ulmer (PPE) komisjonile. Direktiivi 2011/62/EL artikli 46b lõike 2 punkt b