2012/310/ÜVJP: Poliitika- ja julgeolekukomitee otsus EULEX Kosovo/1/2012, 12. juuni 2012 , Kosovos läbiviidava Euroopa Liidu õigusriigimissiooni EULEX Kosovo juhi volituste pikendamise kohta