Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 507/2012, 14. juuni 2012 , millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril