Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.6372 – OTPP/Macquarie/SFPI-FPIM/The Brussels Airport Company) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande Text av betydelse för EES