Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.6372 – OTPP/Macquarie/SFPI-FPIM/The Brussels Airport Company) – Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní Text s významom pre EHP