Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.6372 – OTPP/Macquarie/SFPI-FPIM/The Brussels Airport Company) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej Tekst mający znaczenie dla EOG