Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta COMP/M.6372 – OTPP/Macquarie/SFPI-FPIM/The Brussels Airport Company ) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru Dokuments attiecas uz EEZ