Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc COMP/M.6372 – OTPP/Macquarie/SFPI-FPIM/The Brussels Airport Company) – Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem Text s významem pro EHP